DELA

Från Ungcentern till Moderaterna

Michelle Grönlund har klivit av sin post som vice ordförande för Åländsk ungcenter för att i stället gå med i Moderat samling.

– Jag har blivit mer konservativ i mina värderingar och då känns det fel att sitta på en post som inte är min, säger hon.

Tiden för det politiska engagemanget i partiet är också knapp då hon studerar till en ekonomie kandidat-examen vid Uppsala universitet.

– Utbildningen har gjort mig till moderat. Jag har ändrat mig kring jordbrukspolitiken och alla pengar som går ut i EU-bidrag. Jag har nu mer fokus på ekonomi och hur man kan pressa skatter, säger hon. (vå)