DELA

Frågar om farled

När tänker regeringen mäta den icke officiella skyddade farleden mellan Harparnäs och Karlby i Kökar och utreda vad som krävs för den ska kunna bli officiell?

Det undrar lagtingsledamot Britt Lundberg (C) i en skriftlig fråga till regeringen.

Hon konstaterar att farleden i dag inte tillåter båtar som är högre än 2,9 meter eller som går djupare än 1 meter och att den är svårnavigerad och dåligt utmärkt.

Många tvingas därför ta en omväg via öppet hav. (tt-s)