DELA

Fotoägare söker utförseltillstånd

En privatperson anhåller hos landskapsregeringen om tillstånd för att föra ut en tavla med fotomontage från tidigt 1900-tal. Personerna på bilden är Hannes och Matilda Eklund från Saltvik Haraldsby.
Tillstånd behövs för utförsel av kulturhistoriskt värdefulla föremål som är femtio år eller äldre och som har koppling till Åland.
Den här anhållan är ”extremt korrekt”, säger landskapsantikvarie Viveka Löndahl. Det är också sällsynt att någon söker tillstånd för utförsel. Löndahl kan inte minnas att någon som gjort det fått avslag.
Lagstiftningen har flera ändamål. Ett är att förhindra illegal handel, ett annat att landskapsregeringen ska kunna kontakta ägare till utförda kulturföremål om de behövs för utställningar eller andra kulturprojekt.
Ofta handlar det om kulturföremål som turister köpt på auktioner.
– Sådant ska anmälas till oss. Men vi har inte längre resurser att följa upp lagstiftningen, säger Viveka Löndahl. (pd)