DELA

Förslag på förskola i Saltvik

Skolbildningsnämnden i Saltvik föreslår att man skall börja ordna en förisverksamhet på daghemmen Solgläntan och Prästkragen.
Daghemmen ska ha möjlighet att ta emot elever i årskurs 1 och 2 mellan klockan 07.00-08.15 på vardagsmorgnarna från september till maj månad. Avgiften skulle hamna på 50 euro per månad inklusive skjuts till skolan.
Förslaget tas upp under nästa fullmäktigemöte. (cl)