DELA

Förslag om enhetlig fart

Trafikolyckorna i Mariehamn har varit både många och allvarliga och staden borde därför överväga att införa en hastighetsbegränsning på 40 kilometer i timmen på samtliga gator och vägar. Det anser Rauli Lehtinen (Lib) och har nu lämnat in en motion till stadsfullmäktige om begränsningen.
Bert Häggblom och Stig Grönlund från Obunden samling är missnöjda med hur parkerna i staden sköts och motionerar om att rutinerna bör ses över. Rolf Granlund och Axel Jonsson från Ålands framtid anser att grönområdena försummas och tror att stadsborna själva kunde blir mer delaktiga om de får en rådgivande kontaktperson på stadens markavdelning. Och centerledamöterna Jörgen Pettersson, Britt Lundberg och Bjarne Blomster vill att man rustar upp Lilla holmen så att den blir ett spännande, vackert och kreativt rekreationsområde.
Bert Häggblom och Stig Grönlund har även motionerat om en jobbgaranti för arbetslösa stadsungdomar i åldern 16-24 år. (tt-s)