DELA

Forskningsbidrag om Ålandsexemplet

Ålands fredsinstitut har beviljats 40.000 euro av Finlands utrikesministerium för att forska och skriva om Ålandsexemplet.
Institutets projekt med arbetsnamnet “Ålandsexemplet: fortfarande intressant och relevant?” har som syfte att åstadkomma en uppdaterad publikation som ska rikta sig till en internationell publik.
– Forskningen ska granska självstyrelsens dynamiska natur och utvecklingsförmåga, undersöka hur systemen har förändrats över tid, vilka som har varit och är de centrala aktörerna i utvecklingen och hur spänningar mellan Mariehamn och Helsingfors hanteras, skriver fredsinstitutet i ett pressutskick.
Vidare ska man samla och analysera diplomaters, experters och politikers insikter om användningen av exemplet i internationella konfliktsituationer. Slutprodukten ska bli en bok på engelska samt en stor internationell konferens på Åland hösten 2011.
Projektet leds av Ålands fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, doktor och docent i folkrätt. Medverkande är bland andra Sarah Stephan och Heidi Öst, forskare vid Ålands fredsinstitut.