DELA

Förordar tillstånd för fiskodling

KUMLINGE. Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet begär utlåtande av kommunen angående Brändö Lax ansökan om fortsatt miljötillstånd för fiskodling i Kumlingevattnen. Kommunstyrelsen förordade ansökan.
– Det handlar om odling i förminskad skala, säger kommundirektör Jim Eriksson. De ska bara odla sättfisk. (ns)