DELA

Fornlämning får rubbas efter utgrävning

Markägare i Jomala Överby har anhållit om att få rubba en del av en fornlämning på deras marker.
Fornlämningen utgörs av ett höggravfält från yngre järnåldern med 40 gravanläggningar. En av dessa ligger utanför resterande del av gravfältet och bildar ett eget litet impediment i åkern.
Eftersom den delen bedöms förorsaka oskäligt stor olägenhet i förhållande till dess betydelse beslöt utbildnings- och kulturminister Johan Ehn (MSÅ) att genomföra en arkeologisk undersökning av anläggningen. Fastighetsägarna kommer att meddelas då undersökningen genomförts och slutligt tillstånd till rubbandet kan ges. (ns)