DELA

Förlorade mål om löneförmån

Ett tidigare befäl på en av landskapets färjor har yrkat på ersättning av landskapet om totalt 3 415 euro för beredskap som han enligt egna uppgifter ålagts under sin tre månader långa uppsägningstid. På beloppet yrkades också dröjsmålsränta från mitten av 2016 när arbetsförhållande upphörde.