DELA

Förlikning i misshandelsmål

I går skulle ett misshandelsmål, där en stadspolitiker skulle ha stått åtalad, ha behandlats i tingsrätten. I fredags förliktes parterna dock.
Skadorna har inte varit allvarliga och en rättegång hade varit oändamålsenlig, skriver åklagare Jens-Erik Budd i sitt nedläggningsbeslut.