DELA

Förlikning ännu aktuell

Förlikningsförhandlingarna pågår fortsättningsvis mellan företrädarna för bostadsaktiebolaget Hassellängan och dem som köpt de sex lägenheterna. Om förhandlingarna inte leder till förlikning tar tingsrätten upp tvisten i april enligt tidsplanen. (ao)