DELA

Förlängt för vattenarbete vid Marsundsbron

ÅMHM beviljade landskapsregeringen ytterligare förlängd tid att slutföra vattenarbetena för nedmonteringen av gamla Marsundsbron. Myndigheten förlängde tidsperioden från den 30 april till den 8 maj. Brons fundament visade sig innehålla en topp på 10–15 kubikmeter, som upptäcktes efter att massorna tagits bort.

– För att förhindra och begränsa negativ miljöpåverkan som ett uppehåll i arbetet skulle medföra är det av vikt att arbetet kan färdigställas så snabbt och sammanhängande som möjligt. Sålunda föreligger särskilda skäl för förlängning av tiden, skriver ÅMHM i sitt beslut.