DELA

Flera ska få minnesmedalj

Lantrådet Viveka Eriksson har vid enskild föredragning beslutat om beviljande av Ålands självstyrelses minnesmedalj 1972 till fem personer.
Det gäler fyra anställda vid ÅHS: laboratorieskötare Susanne Björkqvist, närvårdare/primärskötare Britt Bock-Jakobsson, städare Gerd Lillie och närvårdare/primärskötare Veronika Thyrén som alla tjänstgjort klanderfritt i över 20 år.
Samma gäller landskapsregeringens fastighetsskötare/gårdskarl Benny Lindfors.