DELA

Fler ungdomar arbetslösa

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,7 procent, i februari ifjol var det 4,9 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,9 procent jämfört med 6,5 procent. Det framgår av Åsub:s statistik.

Som helhet i februari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,8 procent, mot 3,9 procent samma månad i fjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent medan det var 4,3 procent för männen.

I februari var 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Det relativa arbetslöshetstalet räknas som procentandelen 15–74-åriga arbetslösa av arbetskraften i samma ålder. (ms)