DELA

Fler och dyrare lägenheter 2019

Det såldes fler aktielägenheter 2019 än tidigare år. Det kan ÅSUB konstatera trots att oktober saknas i statistiken.

Medelpriset för en aktiebostad på Åland var förra året 2 579 euro per kvadratmeter. Det var liksom de två föregående åren högre för bostäder i landskommunerna än i Mariehamn

Över två tredjedelar av de sålda aktiebostäderna fanns i Mariehamn. Nästan hälften av lägenheterna är i storleken 60–89 kvadratmeter. (bn)