DELA

Fiskförädling vill köpa andelar i samfällda

Ålands Fiskförädlings Ab vill köpa fastigheten Kilan 11:30 i Kökar Karlby. Fastigheten, som är en såkallad spökfastighet, består av andelar i samfällda vattenområden.
Kökar kommunstyrelsen valde vid sitt senaste sammanträde att bordlägga ärendet för att ge Karlby samfälligheter möjlighet att yttra sig. (ak)