DELA

Finström vill ta upp nya lån

Förvaltningen ska begära in anbud på upptagande av lån om upp till totalt 3,24 miljoner euro under året. Det beslutade Finströms kommunstyrelse på sitt senaste möte.

Den beslutade rivningen av daghemmet och iordningställandet av hotelltomten (fd Godby kongresshotell) kan sättas igång så snart finansieringen tryggats genom att anbud rörande lån inkommit och intentionsavtal rörande seniorboende ingåtts.

Kommunstyrelsen gav även förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till amorteringsfrihet på befintliga lån under återstoden av år 2020. (ss)