DELA

Finström kartlägger behovet av permitteringar

Finström kartlägger som bäst behovet av eventuella permitteringar med anledningen av undantagstillståndet och coronaepidemin. Kartläggningen kan bli klar i veckan.
Redan förra veckan, innan man kände till statsrådets beslut om förlängning av undantagstillståndet till den 13 maj,
beslutade kommunstyrelsen om att göra en kartläggning.

– Det är en förberedelse inför en eventuell permittering,
säger Erik Brunström, kommundirektör.

Man vill dels ta reda på hur arbetsbelastningen nu ser ut hos de som helt eller delvis jobbar inom den verksamhet som är drabbad av nedstängning, dels ta reda på var det uppstått nya behov.

– Det sammanlagda behovet av personalresurserna ser inte ut att minska. Vi behöver också en beredskap om många blir sjuka.

Exempelvis är situationen ansträngd inom äldreomsorgen. Erik Brunström menar att man klarar sig, men att man ligger på marginalen. På grund av säkerhetsåtgärderna vid situationer med mildare förkylningssymtom finns en del sjukskrivningar.

En del av personalen som nu har mindre arbetsuppgifter tar ut innestående komp- och övertid samt semester.

– Men vi kan inte utesluta att det blir permitteringar.

Förvaltningen har möjlighet att inleda samarbetsförhandlingar om behovet uppstår.

Finström har cirka 130 anställda.