DELA

Finström höjer inkomstskatten

FINSTRÖM. Kommunfullmäktige har beslutat att höja inkomstskattesatsen för år 2008 till 18,50 procent. 2007 var skattesatsen 18,25 procent.
Vad gäller fastighetsskattens procentsatser för år 2008 har de fastställts enligt följande:
Allmän 0,75 procent, det vill säga oförändrad.
Stadigvarande bostad 0,1 procent, oförändrad.
Övriga bostadsbyggnader 0,9procent, oförändrad.
Fullmäktige beslöt slutligen att inte uppbära någon hundskatt 2008. (ml)