DELA

Finström får inte landskapsstöd

Landskapsregeringen avslår Finströms kommuns anhållan om särskilt understöd.
Regeringen anser att kommunens åtgärdsplan förutsätter ett oskäligt stort särskilt understöd i förhållande till kommunens egna saneringsåtgärder. Det går inte att visa att kommunens ekonomi balanseras med tanke på osäkerheten i de utredningar och överväganden som ingår i kommunens åtgärdsplan.