DELA

Finskt bolag fraktar asfalt

Ålands landskapsregering ingick den 17 juni ett upphandlingsavtal med Lassila & Tikanoja oy gällande borttransport och slutligt omhändertagande av tjärasfalt. Besvärstiden för beslutet har löpt ut och ingen har lämnat in besvär till marknadsdomstolen, skriver landskapsregeringen i ett pressutskick.
Det samma gäller upphandlingsavtalet med Rundbergs bil och service ab gällande leverans av bränsle. Det avtalet ingicks 21 juni. (mt)