DELA

Finnö stugby detaljplaneras

GETA. Finnö stugby har kommit ett steg närmare ett förverkligande. Kommunstyrelsen har godkänt att arkitekt Tiina Holmberg sammanställer en detaljplan för det 21,6 hektar stora området i Geta Finnö som företaget tidigare fått jordförvärsrätt på. Företaget vill uppföra en huvudbyggnad, ett mindre antal uthyrningsstugor och renovera samt bygga om befintliga byggnader så att de passar turism och uthyrningsverksamhet.
Finnö stugby ska stå för kostnaderna förknippade med framtagandet och förverkligandet av detaljplanen, enligt kommunstyrelsens beslut. (mw)