DELA

Fem kommuner ännu utanför boktalkan

Fem åländska kommuner finns bland dem som sagt nej eller ännu inte bestämt sig för att delta i den riksomfattande boktalka som Finska kulturfonden och Svenska litteratursällskapet i riket initierat och anslagit medel för. Elva kommuner har tackat ja.
Som Nyan tidigare berättat går talkan ut på att fonderna går in med ytterligare stöd till de kommuner som håller sina anslag för böcker nästa år på minst samma nivå som medeltalet för åren 2005-2006 och sedan höjer dem för åren 2008-2010.
Under det första året är stödet 5 procent av medeltalet för kommunernas bokanskaffningar 2005-2006, eller cirka en miljon euro.
Enligt den information som kom från projektet i veckan har mer än 380 kommuner hittills anmält sitt intresse, av dem finns elva på Åland. I vissa landskap har alla kommuner gått med.
De åländska kommuner som i detta läge sagt nej eller inte bestämt sig är: Hammarland, Kumlinge, Saltvik, Sottunga och Vårdö.
Jan-Ole Lönnblad på landskapsregeringens kulturbyrå säger till Nyan att han under den kommande veckan ännu skall kontakta dessa för att ytterligare informera dem om de möjligheter som erbjuds.
På finlandsvenskt håll är det Svenska litteratursällskapet som koordinerar arbetet.
Även de åländska kommunerna skall göra sin anmälan direkt, men däremot har man av praktiska skäl kommit överens om att Åland får stödet som en klumpsumma som sedan via landskapsregeringen slussas vidare till de deltagande kommunerna. I riket görs bokinköpen centralt inom ramen för projektet, men även här finns undantag för lokala anskaffningar för Ålands del.
Sista anmälningsdag för de kommuner som vill ha bokstödet är den sista november. (jk)