DELA

Fem får köra taxi i Jomala

Landskapsregeringen har beviljat fem personer tillstånd att bedriva beställningstrafik med Jomala som stationsplats. Dessa är Per-Olof Grönlund, Emil Gustafsson, Marielle Jansson, Klaus Rahikainen och Kurt Suomi.
Samtliga har fått tillstånd för en bil, utom Per-Olof Grönlund som får tillstånd för två taxibilar. (as)