DELA

Fartyg kan förlora hastighetsdispens

Viking Lines och Tallinks Siljas dispens för 12 knop i farleden förbi Furusund i Stockholms skärgård bör omprövas. Det är slutsatsen i en omfattande rapport om erosionen i området.

I april i fjol infördes en temporär hastighetssänkning i farleden från från 12 knop till 10. Åbobåtarna beviljades då dispens från sänkningen med hänvisning till de små marginalerna i tidtabellerna.

En fristående konsult har på uppdrag av Sjöfartsverket, Trafikverket och Stockholms Hamnar kartlagt situationen och konstaterar att de lägre farterna har gett resultat. Rekommendationen är att hastighetsbegränsningen bör bli permanent och att Åbobåtarnas dispens omprövas. (tt-s)