DELA

Får inte köpa mark för båtupptagning

En svensk medborgare får avslag på sin ansökan om rätt att förvärva och besitta ett 250 kvadratmeter stort outbrutet område i Föglö Kallsö.
Mannen, som sedan drygt 40 år äger mark i området, har haft tillstånd av en granne att utnyttja dennes mark för att dra upp sin båt för vinterförvaring. Det var också den marken han nu ville köpa eftersom området är ”det enda ställe som kan användas för detta syfte då strandlinjen på sökandens egen fastighet är för brant.”
Föglö kommunstyrelse förordade inte mannens ansökan. Landskapsregeringen ger avslag med följande motivering:
”Det som talar för ett beviljande av ansökan är markområdets storlek och användningsändamål. Det är fråga om ett litet område och sökanden har kunnat visa att sökandens egen fastighet inte är lämplig för vinterförvaring av sökandens båt. Det som talar för ett avslag är att sökanden inte är bosatt i landskapet. Sökanden är inte heller född och uppvuxen i landskapet. Marken utgörs av ett strandområde. Sökandens tidigare markinnehav i landskapet överstiger 4.000 kvadratmeter. De omständigheter som talar för ett avslag överväger därför”. (ak)