DELA

Familjedagvård får ledning i Lemland

LEMLAND. Familjedagvården består av sex stycken familjedagvårdare i Lemland, administrerade av socialsekreteraren i kommunen. Familjedagvården blir dock åsidosatt då arbetsbelastningen ökat för socialsekreteraren till följd av bland annat den nya barnskyddslagen.
Till nästa år blir det ändring sedan fullmäktige godkänt förslaget om inrättandet av en ledande familjedagvårdare. Det innebär att samtliga nuvarande familjedagvårdare har möjlighet att anmäla intresse för den nya befattningen som ledande familjedagvårdare med ansvar för praktiska ledningsfunktioner. Ett lönepåslag för förmanstjänsten om 180 euro per månad ges.
Befattningen finns på försök 1 januari-31 december nästa år. Efter vårterminen görs en utvärdering varefter socialnämnden fattar beslut om den nya ledningsstrukturen ska införas som en permanent förändring i budgeten för 2011. (mt)