DELA

Extra förstärkning när museum byggs

Nyan har nåtts av ett tips att marken under Ålands sjöfartsmuseum är mjuk och sandig, vilket ska ha orsakat problem inför ombyggnationen.
– Jag kan inte kommentera någonting, säger Ålands byggs vd Erik Sundblom.
Projektingenjör Elisabeth Rosenlöf vid landskapets byggnadsbyrå säger att grundundersökningar gjordes på området under förprojekteringen.
– Marken är som den är och viss spontning och liknande behövs göras, kanske lite utöver det vanliga. Något alarmerande handlar det inte om. Men genom att man ska bygga så nära det befintliga huset krävs oavsett att man tar vissa försiktighetsåtgärder, säger hon.
Rosenlöf säger att inga oförutsedda händelser uppstått hittills med anledning av det mjuka underlaget. (mt)