DELA

Emma Dahlén leder centralnämnden för valet

Landskapsregeringen har tillsatt centralnämnden för lagtingsvalet den 15 oktober. Den leds av Emma Dahlén. Vice ordförande är Stefan Jakobsson. Medlemmarna är Sven-Harry Boman, Maj-Britt Lind och Christina von Hertzen. Ersättare är Ann Carlsson, Christian Beijar, Caroline Pipping och Adrian Jansson.

Ordförande får ett arvode på 1 500 euro och utöver det 63 euro per möte samt 36 euro per timme för rösträkning. Övriga medlemmar får 55 euro per möte och 27 euro per timme för rösträkning.

Nämnden får en sekreterare av landskapsregeringen och nämnden kan anställa personal för att biträda vid rösträkning.

Enligt beslutet har landskapsregeringen inför tillsättandet av nämnden försäkrat sig om att kraven om juridisk sakkunskap och kravet på stort förtroende i alla delar samhället uppfylls. (eh)