DELA

Elva ålänningar vill bli poliser

Elva ålänningar, två kvinnor och nio män, har sökt till polisens svenskspråkiga grundutbildning i år. Den äldsta av sökandena är 24 år och de yngsta 19 år.
I fredags genomgick de elva det första av tre steg i antagningsfasen vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors.
Äldre konstapel Peter Sjöblom som följde ålänningarna till Tammerfors berättar att fredagen började med fysiska tester på morgonen och psykologiska tester samt tester i slutledningsförmåga under förmiddagen.
En övervägande del av de möjliga poäng som de sökande kan vinna genom sina prestationer kommer från kunskaper i modersmålet/svenska språket. På fredagseftermiddagen genomgick de sökande en tre timmar lång sittning där de skrev uppsats och resumé, och ett prov om basfakta om EU och bestämmelserna i polislagen.
I maj får varje sökande meddelande från Polisyrkeshögskolans urvalsenhet med besked om de samlat tillräckligt med poäng från antagningsförfarandets första del för att kallas till nästa. (as)