DELA

Elförbrukningen fortsätter att öka

– Den totala elförbrukningen på Åland år 2012 ökade med 4,3 procent jämfört med år 2011, meddelar Jan Kahlroth, vd för Kraftnät Åland.
Under de senaste tio åren har förbrukningen i snitt ökat med 1,3 procent per år.
2012 handlar det om elanskaffning på drygt 296 miljoner kilowattimmar och drygt 281 miljoner inmatad el. Elandelslaget förbrukade cirka 174 och stadens elverk cirka 109 miljoner.
71,7 procent av elen importerades från Sverige. 21,4 procent var förnybar, lokalt producerad energi och då i första hand vindkraft. Mariehamns bioenergi ab producerade två miljoner kilowattimmar vilket är 0,7 procent av all el.
Mest el använde vi mellan klockan 8 och 9 fredagen den 3 februari, 65,6 megawattimmar.
– Effekttoppen ligger i linje med Kraftnät Ålands prognos och understryker behovet av utökad reserveffektkapacitet för att klara ett avbrott på Sverigekabeln när helst det inträffar, konstaterar Kahlroth. (tt-s)