DELA

Ekonomichef blev GRM-revisor

Åland har fått en ny GRM-revisor. Mats Engblom vid Posten Åland avlade GRM-tentamen i augusti och resultatet tillkännagavs av Centralhandelskammarens revisionsnämnd i december. Senaste gången detta hände var år 2007 då Jan Kangashaka vid Ålands Företagsbyrå avlade GRM-examen.
– Åland har i och med detta elva stycken aktiva GRM revisorer, men återväxten är fortfarande osäker då ett flertal går i pension inom en snar framtid, sägs i ett pressmeddelande från Ålands handelskammare.
Mats Engblom är född 1978 och bosatt i Finström. Han arbetar som ekonomichef vid Posten Åland och har tidigare jobbat vid Lundqvist Rederierna.