DELA

Doulor börjar utbildas på Åland

Folkhälsan har sedan flera år haft doulor i riket.

Nu är det dags för Åland att få sina första utbildade doulor. En utbildning kommer att hållas 13-14 november.

Begreppet doula används i dag runt om i världen för en medmänska som stöder familjer innan, under och kort efter förlossningen.

Doulorna fungerar på frivillig basis och får kontinuerlig utbildning på doulakvällar.

– Vi gör praktiska övningar, lyssnar på föreläsningar om aktuella frågor och diskuterar upplevelser och erfarenheter, skriver Petra Turja, ansvarig för Folkhälsans doulor och Sonja Signell, koordinator för fysisk aktivitet och hälsa i ett pressmeddelande. (ka-f)