DELA

Doppingen kör senare på julafton

Doppingen kör senare på sista turen från Åva till Jurmo på julaftonen så att personalen som sköter mathållningen ombord och bor på Jurmo kan komma hem.
I beslutet, som togs av infrastukturminister Veronica Thörnroos (C), sägs att Doppingen kör senare om det inte finns passagerare som ska med den sista ordninarie turen. Om det är så körs en extra tur.
– Senareläggning förorsakar inga extra kostnader. Extra tur förorsakar endast bunkerkostnader, konstateras det. (ms)