DELA

Domstol avslog Lindqvist-besvär

Högsta förvaltningsdomstolen har gett avslag på det besvär som tidigare föreståndaren för De gamlas hem Berit Lindqvist lämnade in för ett och ett halvt år sedan. Bakgrunden är att hon sades upp under sin prövotid. Ålands förvaltningsdomstol godkände hennes besvär och skickade ärendet tillbaka till De gamlas hems styrelse som fattade ett nytt, formellt korrekt, beslut med samma innebörd.
Ärendet är nu slutbehandlat. Berit Lindqvist behöver inte betala De gamlas hems rättegångskostnader i HFD eftersom domstolen ansåg det oskäligt med hänsyn till sakens natur och omständigheterna i fallet. Styrelsen för De gamlas hem hade yrkat på cirka 9.700 euro för sina rättegångskostnader i förvaltningsdomstolarna.
Yrkandet gällde inte de åtgärder som vidtogs 2008 och som avslutades i HFD 2010. (ao)