DELA

Diskrimineringsombudsman blir barnombudsman

Landskapsregeringen har bestämt att diskrimineringsombudsmannen Veronica Larpes-Papadopoulou ska tjänstgöra som landskapets barnombudsman i begränsad omfattning under övergångsperioden 19 maj–31 augusti 2014 till dess att lagen om ombudsmannamyndigheten träder i kraft. Det skriver Larpes-Papadopoulou i ett pressmeddelande.
Lagen om ombudsmannamyndigheten ska enligt plan träda i kraft den 1 september 2014.
– DO/BO kommer framöver att svara på telefonförfrågningar, e-post med mera, inom ramarna för verksamhetsområdet om barns rättigheter. Tillika kommer Ålands DO/BO under pågående ”övergångsperiod” att introduceras på området genom att själv aktivt delta i olika möten, seminarier och konferenser för att bland annat skaffa sig en uppfattning om olika barnrättsaktörer, de övriga nordiska barnombudsmännen och deras verksamhet, mål och metoder med mera, skriver Larpes-Papadopoulou. (ml)