DELA

Diskriminering på Åland utreds igen

Diskrimineringsombudsman, DO, Veronica Larpes-Papadopoulou har gett ÅSUB i uppdrag att göra en uppföljande undersökning gälllande diskriminering på Åland.
En liknande undersökning gjordes år 2007 under titeln ”Olika behandling i lika situation. Om diskriminering i det åländska samhället”, och tanken är att genom uppföljningen kunna redovisa hur diskrimineringssituationen ser ut i det åländska samhället.
”I hur stor omfattning upplever man sig vara utsatt för diskriminering. Har det skett någon förändring under perioden 2007-2010 och i så fall på vilket sätt.” skriver DO i ett pressmeddelande.
Enligt rapporten från 2007 var det 30 procent, eller 5.400 av 16-69-åringarna, på Åland som har upplevt sig diskriminerade och det var i arbetslivet som den största diskrimineringen återfinns.
Den nya rapporten beräknas vara klar hösten 2010. (ab)