DELA

Demilitariserade zonen ändras inte

Koordinaterna för den demilitariserade zonen ska moderniseras enligt det satellitbaserade systemet EUREF-FIN så att nya kartor över det demilitariserade området kan publiceras. Däremot justeras inte demilitariseringens gränser med självstyrelsens område. Beslutet togs i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott.
– Från Åland har vi haft en annan syn. Det skulle ge mer tydlighet om allt åländskt territorium var demilitariserat. Istället är nu en liten del av Åboland demilitariserat och en liten del av Åland är inte det, säger lantråd Camilla Gunell.
Hon säger att Åland håller fast vid positionen att gränserna borde sammanfalla.
– Vi ser det som att det här arbetet får väl fortsätta i någon form, men just nu är det inte framkomligt att driva det vidare. (aks)