DELA

Debatt om sjukvård och tandvård

På torsdag blir det debatt om socialvårdsreform och tandvårdsreform. Obunden samling ordnar ett debattillfälle med företrädare för alla partier. Social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) inleder debatten.
Frågeställningarna är om landskapet bör bli huvudman för handikappservicen, specialomsorgen, barnskyddet och missbrukarvården samt hur tandvårdsreformen påverkar barn och ungdomar.
Debatten hålls klockan 19 i Ålands lyceums hörsal. (ns)