DELA

De ska sälja ny nordisk mat

Landskapsregeringen har tillsatt en lokal referensgrupp för Nordiska ministerrådets projekt Ny nordisk mat. Visionen för projektet är att det nordiska köket skall skapa och inspirera till matglädje, smak och mångfald både nationellt och internationellt. Ny nordisk mat Åland skall inspirera till att i första hand använda åländska råvaror efter säsong. I andra hand ska man föra fram råvaror från de andra nordiska länderna.
Referensgruppen har bland annat som uppgift att arrangera aktiviteter kring Ny nordisk mat och göra projektet mera känt på Åland.
I gruppen är Harriet Strandvik ordförande och Lena Brenner från Ålands landsbygdscentrum viceordförande. Utbildningen representeras av Sven Schauman och Tage Fyrqvist. Ann Sundberg och Harry Söderberg representerar råvaruproduktionen medan livsmedelsindustrin representeras av Tom Sarling och Stefan Blomqvist.
Ann Djupsund, Johanna Dahlgren och Adrian Pizarro-Sarling medverkar från restaurangnäringen och de kulturella aspekterna handhas av Heidi Viktorsson och Ella Grüssner Cromwell-Morgan. Liz Mattsson fungerar som gruppens sekreterare.
Gruppens mandatperiod är ett år. (ar)