DELA

De kommunala fick sina avtal

Kollektivavtalen inom kommunsektorn är klara. Parterna, det vill säga arbetsgivaren och organisationerna Akava-Åland, TCÅ och FOA-Å godkände förhandlingsresultatet i tisdags.
De nya tjänste- och arbetskollektivavtalen gäller under två år från 1.2.2010 till 31.12.2011. Under perioden justeras lönerna tre gånger. Hur mycket de justeras beror på de olika avtalen men det handlar om förhöjningar på mellan 0,4 och 1,2 procent på årsbasis.
Bland justeringarna ryms inom ett par avtal också aktivt främjande av likalön.
– Avsikten med likalönpotten är att främja lönernas konkurrenskraft i kvinnodominerade verksamhetsområden och att eliminera omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män, skriver kommunala avtalsdelegationen i ett pressmeddelande. (tt-s)