DELA

De gamla kvar i Edlagården

Stadens pensionärshus Edlagården på Mariegatan ska säljas till högstbjudande. Minimipriset är 800 000 euro.
– Men det betyder inte att några pensionärer måste flytta ut, säger socialchef Susanne Lehtinen. Det är en fastighetsförvaltare vi söker.
Fortfarande kan det bli aktuellt att det blir stadens eget bostadsbolag Marstad köper Edlagården.
Enligt stadsplanen är tomten vikt för pensionärsboende. Någon annan byggnad där kräver en ändring av stadsfullmäktige.
På Edlagården finns i dag 29 bostäder, varav en del står tomma. (ka-f)