DELA

Dalkarbyvägen stängs av

På grund av grävningsarbeten för fjärrvärmeledningar är Dalkarbyvägen i Norrböle att avstängd för genomfartstrafik från klockan 15.00 i går till och med fredag. Avgrävningen är alldeles norr om Bolstavägen, så all trafik till fastigheter längs Dalkarbyvägen måste under denna tid ske från Norrbölevägen och därifrån in till Dalkarbyvägen.
Även fordonstrafik till Snickerivägen 8 och 10 kommer under onsdag till torsdag att vara avstängd. Under den tiden leds trafiken till nämnda tomter via Skönviksvägen.
Orsaken till avgrävningen är att ett nytt hus skall kopplas in till dagvattenledningen i Snickerivägen. (ml)