DELA

Dags för enkäten ”Hälsa i skolan”

Nu är det åter dags för den rikstäckande enkäten ”Hälsa i skolan”. Undersökningen görs vartannat år av Institutet för hälsa och välfärd och berör ungdomar i högstadier och gymnasier. Åland har varit med sedan 2005. ”Hälsa i skolan” är en vetenskaplig undersökning som behandlar livsstil, hälsovanor, hur man upplever skolan, miljöfrågor med mera. Enkäterna kommer att skickas till alla skolor i april och resultatet av undersökningen kommer i slutet av året
Undersökningen är kostnadsfri men om man vill ha skolspecifika resultat får man betala en summa vilket landskapsregeringen har valt att göra.
– Då blir det lättare att följa upp resultaten. De specifika resultaten ges endast till skolorna som berörs, säger hälsovårdsinspektör Eivor Nikander. (ar)