DELA

Dagispersonal anställs i Sund

På grund av att många barn i kommunen är i stort behov av barnomsorg har Sunds kommunfullmäktige beslutat att anställa en barnskötare med en arbetstid på 87 procent av heltid till Tosarby daghem. Barnskötaren anställs från den 1 oktober till den 30 juni 2008.
Kommunfullmäktige har även beslutat att boka upp den sista lediga platsen hos kommunens familjedagvårdare, samt att anställa en resursperson som 15 timmar per vecka kan vara till hjälp för familjedagvårdaren.
Småbarnsavdelningen vid Tosarby daghem skall omvandlas till en syskongrupp, för att täcka det behov av platser som finns i dag. (ml)