DELA

Byggstart för urnlund

Mariehamns församling påbörjar i slutet av maj arbetet med att anlägga kistgravar i den så kallade urnlunden vid Mariehamns begravningsplats, söder om begravningskapellet.
Ombyggnaden innebär 275 nya kistgravar, vilket kommer att trygga behovet åtminstone för fem år. Huvudentreprenör för projektet är Firma Magnus Söderlund.
– Maskinellt arbete som kan vara störande kommer i huvudsak att pågå mellan kl. 07.00 och 19.00 måndag till torsdag. Övrigt arbete som inte är störande kan förekomma andra tider, skriver ekonomichef Bengt Grönlund vid Mariehamns församling i ett pressmeddelande. I samband med eventuella förrättningar, såsom begravningar, görs ett uppehåll i arbetet.
Begravningsplatsen, även urnlunden, kommer att vara tillgänglig för besökande under byggnadstiden.
Ombyggnaden planeras vara klar i november 2010.(ka-f).