DELA

Broplanering för 185 800

Det så kallade broutbytesprojektet tar ett nytt steg då landskapsregeringen nu har beslutat att bevilja pengar för planering av fem nya broar: Uppdraget gäller broarna över Djurholmsströmmen och Långholmsströmmen samt Askörsbron i Brändö, Kastörsbron i Kumlinge och Dånösundssbron i Geta. Planeringen utförs av WSP Sverige ab och kostar sammanlagt 185 800 euro.

Dånösundssbron är en kommunal angelägenhet vilket betyder att Geta bör betala för bron men landskapet har tidigare beslutat att bistå. med projektering och planering.

Hur de övriga broarna ska finansieras är ännu inte bestämt men enligt regeringen kan det bli aktuellt att ansöka om extra anslag från riket. Broarna ska vara ersatta före 2027. (tt-s)