DELA

Brändö golf får vänta

I förra veckan berättade Nya Åland att Brändö golf flera gånger skrivit till landskapsregeringen för att få besked om vilka hinder som finns för en satsning på den planerade golfbanan på Brändö.
Landskapsregeringen har nu beslutat meddela Brändö golf att den planerade golfbanan i Godby/Ämnäs ska beredas först.

Det är inte aktuellt att budgetera medel för någon annan golfbana år 2008, skriver landskapsregeringen i beslutet. (as)