DELA

Böter för skadad hyreslägenhet

45 dagsböter, 775 euro, blev straffet för en man född 1964 för skadegörelse begången från mars 2014 till sista maj 2015 i Geta.

Mannen har sprejat färg på väggarna i hyreslägenheten, droppat färg på parkettgolvet och sågat en kattlucka i vädringsluckan. Han hade också använt en oljelampa inomhus, något som lett till sotskador på väggar och i tak.

Skadan som han orsakat fastighetsbolaget uppgick till strax över 5 000 euro.

Mannen har medgett skadegörelsen och åläggs av tingsrätten att betala drygt 4 200 euro till Ömsen. Fastighetsbolaget står för självrisken på 800 euro. (ao)