DELA

Bomarsundprojekt börjar planeras

Landskapsregeringen har beslutat att sätta igång projekteringen av ett besökscentrum i Bomarsund. För ledningen av projekteringen har en arbetsgrupp utsetts.
Ordförande i gruppen är projekteringsingenjör Elisabeth Rosenlöf, sekreterare är projektledare Graham Robins och den tredje medlemmen är driftstekniker Tage Andersson. (as)